دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1398

مجموعه بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1398. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از موضع گیری های سازمان جیش العدل میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد بیانیه های صادر شده سازمان جیش العدل صادر شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

تبریک عید سعید الفطر 1440، هشیاری مجازی، محکوم کردن ترور مولوی ابراهیم صفی زاده

تخریب خانه های شهروندان بلوچ در راستای تحقق اهداف طرح توسعه سواحل مکران در چابهار بی پاسخ نمیماند.

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …