دوشنبه , سپتامبر 20 2021

مجموعه بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1394

مجموعه بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1394. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از مواضع سازمان جیش العدل میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد بیانیه های صادر شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

معرفی سخنگوی جدید سازمان

اسارت نیروهای تروریست وابسته به سپاه قدس

بیانیه برای تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران

بیانیه پیرامون افشای افرادی که خود را وابسته به سازمان جیش العدل معرفی میکنند

پیام تبریک بابت فرا رسیدن عید قربان 1436 هجری قمری

بیانیه ماه بهمن

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …