یکشنبه , ژانویه 23 2022

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابی
نام پدر :رحیم بخش
نام مستعار:صوفی
تاریخ تولد:1365
محل سکونت:سرباز – نصیرآباد
تاریخ پیوستن به سازمان :1387
تاریخ شهادت:1394
چگونگی شهادت :کمین
محل شهادت :سرباز

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار …