یکشنبه , ژانویه 23 2022

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی: شهید عابدگهرامزهی
نام پدر:محمدکریم
محل سکونت:سرباز نصیرآباد
نام مستعار :عابد
تاریخ تولد:1359
تاریخ پیوستن به سازمان:1385
تاریخ شهادت:1400
چگونگی شهادت :حادثه رانندگی

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار …