یکشنبه , ژانویه 23 2022

شرکت در انتخابات رژیم از دیدگاه رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان امیر عبدالمالک

دیدگاه های حکیمانه امیر عبدالماللک بلوچ رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان درباره شرکت در انتخابات حکومت

رای دادن شما به معنی تائید حکومت ولایت فقیه است

از کسانی که میخواهند رای بدهند چند سوال میپرسم. کدام رئیس دولت به وعده های خود در حق اهل سنت و ملت بلوچ عمل کرده است؟ در طول ادوار مختلف انتخابات چه تحول مثبتی برای اهل سنت و ملت بلوچ ایجاد شده است؟

انتخابات یعنی رای شما به هر کاندیدای که باشد تائید رژیم است

شرکت در انتخابات خیانت به خون شهدایی است که توسط این رژیم به شهادت رسیده اند

شرکت کردن و شرکت نکردن یک نفر نیز در تحریم انتخابات تاثیر دارد چرا که یک ملت از افراد تشکیل میشود و یک دریا از قطره ها

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار …