یکشنبه , ژانویه 23 2022

پیام سربازان عدل پیرامون انتخابات 1400

ما به عنوان فرزندان و برادران شما که جانمان را برای حصول کرامت پایمال شده مان بر طبق اخلاص نهاده ایم. حق خود میدانیم که از شما تقاضا کنیم که با تحریم مضحکه انتخابات حکومتی قهر سیاسی خود را به رژِیم نشان بدهید.

برای تماشای ویدیو کامل به تلگرام ما با آدرس mediaadl@ یا به این لینک مراجعه کنید. (لینک درج شده در متن آبی به شرح روبرو است: https:\\t.me/mediaadl\2 )

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

اجازه تجزیه سرزمینمان را نخواهیم داد

دست ها و زبان هایی که برای دریدن بلوچستان در حرکت و تقلا هستند بدانند …