شنبه , می 21 2022

مستند سفری به پایگاه های سازمان جیش العدل (قسمت یک)  

شبکه عدل تصمیم گرفته است مستند سفری به پایگاه های سازمانجیش العدل را که پیشتر در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده بود را بازنشرکند

در این ویدیو شما میتوانید با فرزندان ایمان و حماسه بلوچستان کهمشغول جهاد برای پاسداشت از عقاید و سرزمین اسلامی خودهستند را از دریچه دوربین شبکه عدل مشاهده کنید و درک دقیق تریاز شرایط زندگی و فداکاریهای آنها داشته باشید.

درباره bahador

پیشنهاد ما به شما

رمضان و جهاد

رمضان به عنوان ماه میهمانی الله ارتباط بسیار مستقیمی با جهاد دارد به گونه ای …