شنبه , می 21 2022

روایت مقاومت در بلوچستان (قسمت یک)  

بلوچستان پس از روی کار آمدن رژیم فرقه گرای ولایت فقیه برای حفظ اندک داشته های مادی و معنوی خود برعلیه زیاده خواهی های اینرژیم سرمست قیام کرد. می‌توان گفت تاکنون ملت بلوچ در طول عمر ولایت فقیه دو دوره مبارزاتی را پشت سر  گذاشته و هم اکنون واردسومین مرحله از قیام خود به سر میبرد. 

شبکه عدل در این مستند نگاهی داشته است به مقاومت مسلحانه گروه مجاهدین مسلمان بلوچ به رهبری سیاسی شهید باذن الله مولاناعبدالملک ملازاده و رهبری نظامی شهید باذن الله حمید نهتانی، در این ویدیو آغاز فعالیت، دستاوردها و انحلال این گروه مورد بررسیقرار گرفته است.

درباره bahador

پیشنهاد ما به شما

پیام سربازان عدل پیرامون انتخابات 1400

ما به عنوان فرزندان و برادران شما که جانمان را برای حصول کرامت پایمال شده …