شنبه , می 21 2022

فضیلت نگهبانی در راه الله

سخنان یکی از سنگرداران سازمان جیش العدل درباره فضیلت نگهبانی

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

ویدیو آموزش نظامی سربازان عدل

در این ویدیو بخش های مختلفی از مراحل آموزش نظامی سربازان عدل به تصویر کشیده …