شنبه , می 21 2022

ویدیو کلیپ سرود حماسی “یاری به هم رسانیم آن حقتان ستانیم”

سرود حماسی سازمان جیش العدل به همراه ویدیوهایی از تمرین تاکتیکی سربازان عدل

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

ویدیو آموزش نظامی سربازان عدل

در این ویدیو بخش های مختلفی از مراحل آموزش نظامی سربازان عدل به تصویر کشیده …