یکشنبه , ژانویه 23 2022

shabake

ای مردم بلوچ شما دیگر چرا؟!

سخنان یکی از فرماندهان سازمان جیش العدل در مراسم پایان دوره آموزشی سربازان عدل، خطاب به ملت مسلمان بلوچ. ایشان در این سخنان خود با اشاره به کشتار مردم بلوچ توسط حکومت و استفاده حاکمت از برنامه های ایجاد انشقاق و افتراق بین قبایل بلوچستان از مردم بلوچ میخواهد نسبت …

مطالعه بیشتر »

آیا جنگ همیشه بد و نامشروع است؟ (به زبان انگلیسی)

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

وای بر تو ای خامنه ای از مظلوم! (به زبان عربی)

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

موضوع سخنرانی: همه مردم ایران تحت ستم ولایت فقیه هستند

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

آیا مظلومین باید تسلیم ظالمین شوند؟

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

موضوع سخنرانی: دشمنانتان را دوست نگیرید

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

ویدیویی از مراسم پایان دوره آموزش فکری گروهی از سربازان عدل در دل کوه های بلوچستان

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای گروهی از سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش …

مطالعه بیشتر »

امنیت پایدار در بلوچستان برخلاف هزینه های سر سام آور شما، بسیار آسان و به رایگان حاصل میشود

امروز ۱۸ دیماه سپاه پاسداران مانور گسترده ای را در بلوچستان با نام سرورمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کرده است.سپاه پاسداران بصورت واضح مخاطب این رزمایش را مردم قرار داده و آشکارا برای فرزندان این آب و خاک خط و نشان کشیده است. سازمان …

مطالعه بیشتر »

شهدای قبیله سمالزهی ستارگان پر افتخار این طایفه نجیب هستند

سازمان جیش العدل به نمایندگی از تمام ملت مسلمان بلوچ و همچنین مظلومین ایران شهادت فرزندان بر حق مرد حماسه آفرین بلوچستان، جمعه خان سمالزهی را خدمت بستگان شهداء، ریش سفیدان ایل سمالزهی و خصوصا مجاهد بزرگوار جناب حاجی درا شه بخش که نقش پدری را برای شهدای اخیر ایفا …

مطالعه بیشتر »