یکشنبه , ژانویه 23 2022

تصاویر و ویدیو

ای مردم بلوچ شما دیگر چرا؟!

سخنان یکی از فرماندهان سازمان جیش العدل در مراسم پایان دوره آموزشی سربازان عدل، خطاب به ملت مسلمان بلوچ. ایشان در این سخنان خود با اشاره به کشتار مردم بلوچ توسط حکومت و استفاده حاکمت از برنامه های ایجاد انشقاق و افتراق بین قبایل بلوچستان از مردم بلوچ میخواهد نسبت …

مطالعه بیشتر »

آیا جنگ همیشه بد و نامشروع است؟ (به زبان انگلیسی)

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

وای بر تو ای خامنه ای از مظلوم! (به زبان عربی)

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

موضوع سخنرانی: همه مردم ایران تحت ستم ولایت فقیه هستند

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

آیا مظلومین باید تسلیم ظالمین شوند؟

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

موضوع سخنرانی: دشمنانتان را دوست نگیرید

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش عقاید صحیح …

مطالعه بیشتر »

ویدیویی از مراسم پایان دوره آموزش فکری گروهی از سربازان عدل در دل کوه های بلوچستان

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار آمادگی رزمی و جسمانی، یک دوره آموزشی شش ماهه را برای گروهی از سربازان عدل الهی ترتیب داده است.در این دوره مباحث مختلفی برای مجاهدین تدریس شده که میتوان به این موارد اشاره کرد: “آموزش …

مطالعه بیشتر »

جنگ پنهان/ نبرد امنیتی جنبش مقاومت جهادی بلوچستان با نهادهای امنیتی ولایت فقیه

حکومتهای خودکامه و ستمگر زمانی که با جنبش های عدالت خواه روبرو شوند مهمترین ابزاری که برای متوقف کردن این جنبش ها استفاده میکنند نهادهای امنیتی است. به عبارتی جنگ جنبش ها بیشتر از آنکه با بدنه اصلی حکومت باشد با نهادهای امنیتی است. و دیگر ارگانهای نظامی و اداری …

مطالعه بیشتر »

در پی تلاش سازمان جیش العدل برای پیگیری سرنوشت چهار تن از نیروهای اسیر شده خود، مسئول ارتباطات مردمی سازمان به همراه یک مجاهد دیگر به شهادت رسید

بسم الله الرحمن الرحیم رژیم ولایت فقیه در طول نزدیک به دو دهه مبارزات ملت مسلمان بلوچ پیوسته تلاش کرده است از طریق درگیر کردن سازمان با احزاب، گروه ها، نگرش ها و شخصیتها، مبارزات حق طلبانه فرزندان مستضعفین جغرافیای ایران را از پیمودن مسیر کرامت خود باز دارد.متاسفانه در …

مطالعه بیشتر »