چهارشنبه , دسامبر 1 2021

برچسب آرشیوها: بلوچستان

اجازه تجزیه سرزمینمان را نخواهیم داد

دست ها و زبان هایی که برای دریدن بلوچستان در حرکت و تقلا هستند بدانند که برای استان ثمری جز آبادانی قبرستان ها نخواهند داشت. این یک هشدار نیست! بلکه یک خیرخواهی است برای افرادی که در زیر سایه امنیت کنونی استان در حال زندگی هستند! مواضع پیشین سازمان در …

مطالعه بیشتر »