یکشنبه , ژانویه 23 2022

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1395

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1395. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه های عملیاتی ماه فروردین

بیانیه عمیات در ماه خرداد

بیانیه عملیات در ماه تیر

بیانیه عملیات در ماه مرداد

بیانیه های عملیات در ماه شهریور

بیانیه عملیات در ماه آذر

بیانیه عملیات در دی

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

ترور ناجوانمردانه مفتی نظام الدین روانبد را تسلیت میگوئیم

بسم الله الرحمن الرحیم ترور مفتی نظام الدین از علمای مطرح اهل سنت و یکی …