دوشنبه , سپتامبر 20 2021

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول یازده ماه نخست سال 1399

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول یازده ماه نخست سال 1399. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

هدف قرار دادن دو تن از ماموران سپاه پاسداران توسط تک تیراندازان عدل

هدف قرار دادن گشت کلانتری میرجاوه در سال مرگ خمینی

هدف قرار دادن خودرو فرمانده هنگ سپاه پاسدران در کورین

هدف قرار دادن یک واحد گشتی در سطح شهر زاهدان

عملیاتهای مختلف در پاسخ به کشتار سوختبران بلوچ در مرز سراوان

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …