یکشنبه , ژانویه 23 2022

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1394

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1394. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه عملیاتی ماه تیر

بیانیه عملیاتی ماه مرداد

بیانیه عملیاتی شهریور

بیانیه های عملیاتی مهر

بیانیه های عملیاتی ماه آبان

بیانیه های عملیاتی ماه آذر

بیانیه های عملیاتی دی ماه

بیانیه های عملیاتی بهمن ماه

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

ترور ناجوانمردانه مفتی نظام الدین روانبد را تسلیت میگوئیم

بسم الله الرحمن الرحیم ترور مفتی نظام الدین از علمای مطرح اهل سنت و یکی …