یکشنبه , اکتبر 24 2021

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابی
نام پدر :رحیم بخش
نام مستعار:صوفی
تاریخ تولد:1365
محل سکونت:سرباز – نصیرآباد
تاریخ پیوستن به سازمان :1387
تاریخ شهادت:1394
چگونگی شهادت :کمین
محل شهادت :سرباز

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

شرکت در انتخابات رژیم از دیدگاه رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان امیر عبدالمالک

دیدگاه های حکیمانه امیر عبدالماللک بلوچ رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان درباره شرکت در …