شنبه , می 21 2022

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابی
نام پدر :رحیم بخش
نام مستعار:صوفی
تاریخ تولد:1365
محل سکونت:سرباز – نصیرآباد
تاریخ پیوستن به سازمان :1387
تاریخ شهادت:1394
چگونگی شهادت :کمین
محل شهادت :سرباز

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

رمضان و جهاد

رمضان به عنوان ماه میهمانی الله ارتباط بسیار مستقیمی با جهاد دارد به گونه ای …