جمعه , جولای 23 2021

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابی
نام پدر :رحیم بخش
نام مستعار:صوفی
تاریخ تولد:1365
محل سکونت:سرباز – نصیرآباد
تاریخ پیوستن به سازمان :1387
تاریخ شهادت:1394
چگونگی شهادت :کمین
محل شهادت :سرباز

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

رمضان در پایگاههای سازمان جیش العدل