جمعه , جولای 23 2021

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی: شهید عابدگهرامزهی
نام پدر:محمدکریم
محل سکونت:سرباز نصیرآباد
نام مستعار :عابد
تاریخ تولد:1359
تاریخ پیوستن به سازمان:1385
تاریخ شهادت:1400
چگونگی شهادت :حادثه رانندگی

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

رمضان در پایگاههای سازمان جیش العدل