شنبه , می 21 2022

اجازه تجزیه سرزمینمان را نخواهیم داد

دست ها و زبان هایی که برای دریدن بلوچستان در حرکت و تقلا هستند بدانند که برای استان ثمری جز آبادانی قبرستان ها نخواهند داشت. این یک هشدار نیست! بلکه یک خیرخواهی است برای افرادی که در زیر سایه امنیت کنونی استان در حال زندگی هستند!

مواضع پیشین سازمان در قبال پروژه تجزیه بلوچستان

21 خرداد 1399
6 مرداد 1400
پیام سربازان عدل در آذر 1399 پیرامون تقسیم بلوچستان

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

توطئه نیروهای امنیتی برای ترور یکی از نیروهای سازمان جیش العدل ناکام ماند

بسم الله الرحمن الرحیم سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می‌رساند مزدوران منطقه ای رژیم …