شنبه , می 21 2022

ای مردم بلوچ شما دیگر چرا؟!

سخنان یکی از فرماندهان سازمان جیش العدل در مراسم پایان دوره آموزشی سربازان عدل، خطاب به ملت مسلمان بلوچ.

ایشان در این سخنان خود با اشاره به کشتار مردم بلوچ توسط حکومت و استفاده حاکمت از برنامه های ایجاد انشقاق و افتراق بین قبایل بلوچستان از مردم بلوچ میخواهد نسبت به این سیاستهای حکومت آگاه باشند. و دست از کشتار برداران مسلمان خود بردارند و از ظرفیتهای خود علیه ستمکاری های خود حکومت استفاده کنند.

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

رمضان و جهاد

رمضان به عنوان ماه میهمانی الله ارتباط بسیار مستقیمی با جهاد دارد به گونه ای …