شنبه , می 21 2022

bahador

روایت مقاومت در بلوچستان (قسمت دوم) 

بلوچستان پس از روی کار آمدن رژیم فرقه گرای ولایت فقیه برای حفظ اندک داشته های مادی و معنوی خود برعلیه زیاده خواهی های این رژیم سرمست قیام کرد. می‌توان گفت تاکنون ملت بلوچ در طول عمر ولایت فقیه دو دوره مبارزاتی را پشت سر  گذاشته و هم اکنون وارد …

مطالعه بیشتر »

روایت مقاومت در بلوچستان (قسمت یک)  

بلوچستان پس از روی کار آمدن رژیم فرقه گرای ولایت فقیه برای حفظ اندک داشته های مادی و معنوی خود برعلیه زیاده خواهی های اینرژیم سرمست قیام کرد. می‌توان گفت تاکنون ملت بلوچ در طول عمر ولایت فقیه دو دوره مبارزاتی را پشت سر  گذاشته و هم اکنون واردسومین مرحله از قیام خود به سر میبرد.  شبکه عدل در این مستند نگاهی داشته است به مقاومت مسلحانه گروه مجاهدین مسلمان بلوچ به رهبری سیاسی شهید باذن الله مولاناعبدالملک ملازاده و رهبری نظامی شهید باذن الله حمید نهتانی، در این ویدیو آغاز فعالیت، دستاوردها و انحلال این گروه مورد بررسیقرار گرفته است.

مطالعه بیشتر »

مستند سفری به پایگاه های سازمان جیش العدل (قسمت دوم) 

شبکه عدل تصمیم گرفته است مستند سفری به پایگاه های سازمانجیش العدل را که پیشتر در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده بود را بازنشرکند.  در این ویدیو شما میتوانید با فرزندان ایمان و حماسه بلوچستان کهمشغول جهاد برای پاسداشت از عقاید و سرزمین اسلامی خودهستند را از دریچه دوربین شبکه عدل مشاهده کنید و درک دقیق تریاز شرایط زندگی و فداکاریهای آنها داشته باشید.

مطالعه بیشتر »

مستند سفری به پایگاه های سازمان جیش العدل (قسمت یک)  

شبکه عدل تصمیم گرفته است مستند سفری به پایگاه های سازمانجیش العدل را که پیشتر در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده بود را بازنشرکند.  در این ویدیو شما میتوانید با فرزندان ایمان و حماسه بلوچستان کهمشغول جهاد برای پاسداشت از عقاید و سرزمین اسلامی خودهستند را از دریچه دوربین شبکه عدل مشاهده کنید و درک دقیق تریاز شرایط زندگی و فداکاریهای آنها داشته باشید.

مطالعه بیشتر »