یکشنبه , ژانویه 23 2022

برچسب آرشیوها: لاله های وطن

شهدای قبیله سمالزهی ستارگان پر افتخار این طایفه نجیب هستند

سازمان جیش العدل به نمایندگی از تمام ملت مسلمان بلوچ و همچنین مظلومین ایران شهادت فرزندان بر حق مرد حماسه آفرین بلوچستان، جمعه خان سمالزهی را خدمت بستگان شهداء، ریش سفیدان ایل سمالزهی و خصوصا مجاهد بزرگوار جناب حاجی درا شه بخش که نقش پدری را برای شهدای اخیر ایفا …

مطالعه بیشتر »

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابینام پدر :رحیم بخشنام مستعار:صوفیتاریخ تولد:1365محل سکونت:سرباز – نصیرآبادتاریخ پیوستن به سازمان :1387تاریخ شهادت:1394چگونگی شهادت :کمینمحل شهادت :سرباز

مطالعه بیشتر »

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی: شهید عابدگهرامزهینام پدر:محمدکریممحل سکونت:سرباز نصیرآبادنام مستعار :عابدتاریخ تولد:1359تاریخ پیوستن به سازمان:1385تاریخ شهادت:1400چگونگی شهادت :حادثه رانندگی

مطالعه بیشتر »