دوشنبه , سپتامبر 20 2021

برچسب آرشیوها: لاله های وطن

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابینام پدر :رحیم بخشنام مستعار:صوفیتاریخ تولد:1365محل سکونت:سرباز – نصیرآبادتاریخ پیوستن به سازمان :1387تاریخ شهادت:1394چگونگی شهادت :کمینمحل شهادت :سرباز

مطالعه بیشتر »

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی: شهید عابدگهرامزهینام پدر:محمدکریممحل سکونت:سرباز نصیرآبادنام مستعار :عابدتاریخ تولد:1359تاریخ پیوستن به سازمان:1385تاریخ شهادت:1400چگونگی شهادت :حادثه رانندگی

مطالعه بیشتر »